Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie

"Książki naszych marzeń"

Zgodnie z § 2 ust. 6 umowy dotacji nr 49 z dnia 19 października 2015 r. o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń”, Gmina Janikowo podaje do publicznej wiadomości listę szkół podstawowych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach programu rządowego „Książki naszych marzeń” w roku 2015 r. wraz z wysokościami kwot tego wsparcia.

 

Szkoła

Kwota wnioskowana

z programu rządowego „Książki naszych marzeń”

 

Kwota wkładu własnego Gminy Janikowo

Koszt całkowity

Szkoła Podstawowa

w Janikowie

 

 

2.168,00 zł

 

542,00 zł

 

2.710,00 zł

Szkoła Podstawowa

im. Jana z Ludziska

w Ludzisku

 

 

1.300,00 zł

 

325,00 zł

 

1.625,00 zł

Szkoła Podstawowa

im. Janusza Korczaka

w Broniewicach

 

 

1.300,00 zł

 

325,00 zł

 

1.625,00 zł

Szkoła Podstawowa

im. Janusza Kusocińskiego

w Kołodziejewie

 

 

1.300,00 zł

 

325,00 zł

 

1.625,00 zł

 

Program „Książki naszych marzeń” ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo uzyskały 6.068,00 zł wsparcia finansowego z budżetu państwa na zakup książek – niebędących podręcznikami – do swoich bibliotek szkolnych. Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez Gminę Janikowo wkładu własnego w wysokości 20% kosztów zakupu książek. 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2015 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Majkowska
Ilość wyświetleń: 1298
30 października 2015 10:34 (Agnieszka Majkowska) - Zmiana treści zakładki.
30 października 2015 10:05 (Agnieszka Majkowska) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.