Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Zgodnie z § 2 ust. 6 umowy dotacji nr 2/23/NPRC/2016 z dnia 02 czerwca 2016 r. o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2016, Gmina Janikowo podaje do publicznej wiadomości listę prowadzonych przez nią szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe wraz z wysokościami kwot tego wsparcia.

 

 

Szkoła

Kwota wnioskowana

z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

Kwota wkładu własnego Gminy Janikowo

Koszt całkowity

Gimnazjum w Janikowie

12.000,00 zł

3.000,00 zł

 

15.000,00 zł

Szkoła Podstawowa

w Janikowie

 

12.000,00 zł

3.000,00 zł

15.000,00 zł

Szkoła Podstawowa

im. Jana z Ludziska

w Ludzisku

 

4.000,00 zł

1.000,00 zł

5.000,00 zł

Szkoła Podstawowa

im. Janusza Korczaka

w Broniewicach

 

4.000,00 zł

1.000,00 zł

5.000,00 zł

Szkoła Podstawowa

im. Janusza Kusocińskiego

w Kołodziejewie

 

4.000,00 zł

1.000,00 zł

5.000,00 zł

Razem

 

36.000,00 zł

9.000,00 zł

45.000,00 zł

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 czerwca 2016 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Majkowska
Ilość wyświetleń: 906
15 czerwca 2016 14:49 (Agnieszka Majkowska) - Zmiana treści zakładki.
15 czerwca 2016 14:31 (Agnieszka Majkowska) - Zmiana treści zakładki.
15 czerwca 2016 14:30 (Agnieszka Majkowska) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.