Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie

Dane teleadresowe

Nazwa:Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie
NIP:556-274-02-07
Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:inowrocławski
Gmina:Janikowo
Miejscowość:Janikowo
Adres:ul. Przemysłowa 6
Kod pocztowy:88-160
Kontakt:

52 35 31 213

Dyrektor:

Agnieszka Majkowska

52 35 31 213

52 35 144 30

agnieszka.majkowska@janikowo.com.pl

Fax:

052 35 13 519

REGON:

340928405

Godziny pracy Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie :

od godz. 07.00 do godz. 15.00 (poniedziałek, środa, czwartek)
od godz. 07.00 do godz. 16.00 (wtorek)
od godz. 07.00 do godz. 14.00 (piątek)

Godziny przyjęć klientów (w tym skargi i wnioski):

wtorek w godz. od 8.00 do 16.00

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie (adres ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, telefon kontaktowy 523514430).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie umów cywilnoprawnych:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie (adres ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, telefon kontaktowy 523514430).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ni

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2011 11:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Majkowska
Ilość wyświetleń: 102906
13 czerwca 2018 14:13 (Agnieszka Majkowska) - Aktualizacja danych.
13 czerwca 2018 14:12 (Agnieszka Majkowska) - Aktualizacja danych.
13 marca 2018 10:41 (Agnieszka Majkowska) - Aktualizacja danych.
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.