Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie

Rejestr zmian

06 grudnia 2018 13:03 (Agnieszka Majkowska) Zakup i dostawa artykułów biurowych: Zawiadomienie o wyborze oferty: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 grudnia 2018 13:02 (Agnieszka Majkowska) Zakup i dostawa artykułów biurowych: Zawiadomienie o wyborze oferty: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 grudnia 2018 09:02 (Agnieszka Majkowska) Zakup i dostawa tuszy i tonerów: Zawiadomienie o wyborze oferty: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 grudnia 2018 09:01 (Agnieszka Majkowska) Zakup i dostawa tuszy i tonerów: Zawiadomienie o wyborze oferty: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2018 15:21 (Agnieszka Majkowska) Zarządzenia 2018: Zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_w_sprawie_powolania_komisji_rekrutacyjnej_do_przeprowadze nia_naboru__na_wolne_stanowisko_urzednicze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2018 15:10 (Agnieszka Majkowska) Zarządzenia 2018: Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_w_sprawie_wprowadzenia_polityki_rachunkowosci_dot_projekt u_doswiadczam_obserwuje_ucze_sie_jutro_zbuduje_lepszy_swiat.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2018 15:02 (Agnieszka Majkowska) Zarządzenia 2018: Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_w_sprawie_prowadzenia_ewidencji_ksiegowej_programu_niepod legla_w_szkole_podstawowej_w_janikowie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2018 14:49 (Agnieszka Majkowska) Zarządzenia 2017: Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu...: Dodanie załącznika [regulamin_wynagradzania.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2018 14:48 (Agnieszka Majkowska) Zarządzenia 2017: Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu...: Usunięcie załącznika [regulaminu_wynagradzania.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2018 09:29 (Agnieszka Majkowska) Zakup i dostawa artykułów biurowych: Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa artykułów biurowych do MGZO w Janikowie...: Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2018 09:28 (Agnieszka Majkowska) Zakup i dostawa artykułów biurowych: Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa artykułów biurowych do MGZO w Janikowie...: Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_z_20112018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2018 15:02 (Agnieszka Majkowska) Zakup i dostawa tuszy i tonerów: Zakup i dostawa tuszy i tonerów dla MGZO w Janikowie na okres od 1 stycznia...: Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_z_19112018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2018 15:01 (Agnieszka Majkowska) Zakup i dostawa artykułów biurowych: Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa artykułów biurowych do Miejsko-Gminnego...: Ukrycie dokumentu.
19 listopada 2018 15:00 (Agnieszka Majkowska) Zakup i dostawa artykułów biurowych: zawiadomienie o wyborze oferty: Ukrycie dokumentu.
19 listopada 2018 14:59 (Agnieszka Majkowska) Zakup i dostawa tuszy i tonerów: Zakup i dostawa tuszy i tonerów dla Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty...: Ukrycie dokumentu.
19 listopada 2018 14:58 (Agnieszka Majkowska) Zakup i dostawa tuszy i tonerów: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Ukrycie dokumentu.
16 listopada 2018 10:31 (Agnieszka Majkowska) Ogłoszenia: Informacja o wyniku naboru: Dodanie załącznika [informacja_o_wyniku_naboru.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 10:31 (Agnieszka Majkowska) Ogłoszenia: Informacja o wyniku naboru: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2018 15:04 (Agnieszka Majkowska) Ogłoszenia: nabór nr 1/2018 na wolne stanowisko urzednicze pracownika samorządowego...: Dodanie załącznika [informacja_o_wybranej_procedurze_selekcji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2018 08:47 (Agnieszka Majkowska) Inspektor Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych : Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2018 12:54 (Agnieszka Majkowska) Ogłoszenia: nabór nr 1/2018 na wolne stanowisko urzednicze pracownika samorządowego...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_braku_prawomocnego_wyroku_sadu_pelnej_zdolnosci_do_czy nnosci_prawnych_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2018 12:48 (Agnieszka Majkowska) Ogłoszenia: nabór nr 1/2018 na wolne stanowisko urzednicze pracownika samorządowego...: Dodanie załącznika [wzor_oswiadczenia_o_wyrazeniu_zgody.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2018 12:47 (Agnieszka Majkowska) Ogłoszenia: nabór nr 1/2018 na wolne stanowisko urzednicze pracownika samorządowego...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_zapozaniu_sie_z_aktualnym_regulaminem_naboru.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2018 12:47 (Agnieszka Majkowska) Ogłoszenia: nabór nr 1/2018 na wolne stanowisko urzednicze pracownika samorządowego...: Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy_rodo_1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2018 12:47 (Agnieszka Majkowska) Ogłoszenia: nabór nr 1/2018 na wolne stanowisko urzednicze pracownika samorządowego...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_naborze_na_wolne_stanowisko_urzednicze__inspektor.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2018 12:46 (Agnieszka Majkowska) Ogłoszenia: nabór nr 1/2018 na wolne stanowisko urzednicze pracownika samorządowego...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2018 10:34 (Agnieszka Majkowska) Akty prawne: Oswiadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: Dodanie załącznika [wzor_oswiadczenia_o_wyrazeniu_zgody.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2018 10:33 (Agnieszka Majkowska) Akty prawne: Oswiadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2018 10:33 (Agnieszka Majkowska) Akty prawne: kwestionariusz osobowy: Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy_rodo_1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2018 10:32 (Agnieszka Majkowska) Akty prawne: kwestionariusz osobowy: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 10:53 (Agnieszka Majkowska) Zarządzenia 2018: Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_w_sprawie_przeprowadzenia_spisu_z_natury_na_koniec_2018_r oku_w_miejskogminnym_zespole_oswiaty_w_janikowie_z_dnia_24_pazdziernik a_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 12:05 (Agnieszka Majkowska) Stan realizacji zadań oświatowych: Rok szkolny 2017/2018: Dodanie załącznika [informacja_rok_szkolny_20172018.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 12:04 (Agnieszka Majkowska) Stan realizacji zadań oświatowych: Rok szkolny 2017/2018: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2018 13:32 (Agnieszka Majkowska) Zarządzenia 2018: Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_wprowadzajace_polityke.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2018 08:26 (Agnieszka Majkowska) Zarządzenia 2018: Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_w_sprawie_wyznaczenia_inspektora_ochrony_danych_osobowych _w_mgzo_w_janikowie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2018 08:23 (Agnieszka Majkowska) Zarządzenia 2018: Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_w_sprawie_wprowadzenie_rejestru_czynnosci_przetwarzania_d anych_osobowych_w_mgzo_w_janikowie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2018 14:13 (Agnieszka Majkowska) Dane główne: Aktualizacja danych.
13 czerwca 2018 14:12 (Agnieszka Majkowska) Dane główne: Aktualizacja danych.
04 czerwca 2018 13:50 (Agnieszka Majkowska) Klauzula dotycząca przetwarzania na podstawie umowy: klauzula informacyjna - przesłanka umowy: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 17448
Realizacja: IDcom.pl